Muut palvelut

Asiantuntijalausunto

Voin antaa myös HTT-tarkastuskertomuksen sijaan asiantuntijalausunnon sekä suorittaa HTT-tarkastuksiin liittyviä asiantuntija- ja konsultointipalveluita HTT-ohjesäännön sallimissa rajoissa.

Sisäilmaolosuhdemittaus

Mittauskalustolla voin suorittaa LVI-tekniikan ja sisäilmaston perusmittaukset, kuten ilman nopeus, lämpötila, kosteus, paine, valaistusvoimakkuus, operatiivinen lämpötila sekä hiilidioksidipitoisuus. Mittauskalusto on kalibroitu ISO-standardit täyttävässä kalibrointipalvelussa.

Käytettävä mittauslaitteisto täyttää ISO-EN 7726 standardin määreet. Laitteistolla voidaan määritellä standardin EN 13779 mukaisesti ilman virtausnopeus sekä ns. vetoindeksi työpisteellä/oleskelualueella. Mittauskaluston anturit ovat digitaaliset ja niiden kalibrointitiedot ovat tallennettu anturiin kalibroinnin yhteydessä. Näin mittauskalusto näyttää aina oikean mittausarvon ilman erillistä virhekorjausta mittarin näyttämään arvoon.

testo-480-3
Ilmavirtauksen (veto) nopeusmittaus (www.testo.com).

Näiden lisäksi voidaan määritellä laskennallisesti PMV/PPD ja WBGT indeksi standardien ISO-EN 7730 ja 7243 mukaan. Lyhenteet tulevat seuraavista sanoista Calucation of Predicted mean Vote (PMV), Predicted Percentage Dissatisfied (PPD) ja The WetBulb Globe Temperature (WBGT).

testo-480-2
Huoneen PMV/PPD, WBGT-indeksin mittausjärjestely (www.testo.com).

Laboratorio- ja puhdastiloissa laitteistolla voidaan mitata standardin EN 14175 mukaisesti olosuhteita ja virtausnopeudet mm. veto-, laminaari- ja turvakaapeissa. Tilojen väliset paine-erot voidaan tarkistaa mittauskaluston sisäisellä paineanturilla, jonka tarkkuus on +/- 0,3 Pa + 1% lukemasta. Myös sisäilman kosteus- ja lämpötila voidaan mitata tarkasti (+/- 1% RH, +/- 0.2 C).

testo-480-1
Vetokaapin ilmavirtauksen nopeusmittaus (www.testo.com).

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close