HTT-tarkastus

HTT-tarkastajat ovat alansa parhaita ammattilaisia ja puolueettomia asiantuntijoita, jotka suorittavat palvelun tai tavaran teknisen tarkastuksen. He toimivat valvonnan alaisena: ehdottoman puolueettomasti, huolellisesti ja tarkastuslautakunnan ohjesääntöä noudattaen. Kaikki HTT: t ovat antaneet oikeudessa tavarantarkastajan vakuutuksen.

Tarkastustoimeksianto voi koskea esimerkiksi omakotitalon kosteusvaurion selvittämistä, metsäkoneen arvonmääritystä, taloyhtiön ikkunalasien asennusta tai kangaserän soveltuvuutta tuotantokäyttöön. Tilaajia ovat kuluttajat, kunnat, yritykset, vakuutusyhtiöt, pankit ja viranomaiset. Tarkastuskertomuksia käytetään usein oikeudenkäynneissä, joissa tarkastajia kuullaan todistajina.

(Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju.)

Usein tavarantarkastaja kutsutaan paikalle orastavissa riitatilanteissa. Vastakkain voivat esimerkiksi myyjä ja ostaja, joilla on keskenään erimielisyyksiä esimerkiksi jostakin rakennusteknisestä asiasta. Erimielisyyksiä aiheuttavat asiat vaihtelevat aina tapauksesta riippuen.

Tavarantarkastaja ei tuomaroi eikä anna viranomaiskäskyjä. Hän antaa asiantuntemukseensa perustuvan puolueettoman asiantuntijanäkemyksen tavarantarkastuskertomuksen muodossa. Tavarantarkastaja voi kehottaa toimenpiteisiin, mikäli kohteessa on selvästi kiireellisesti syytä tehdä korjauksia esimerkiksi lisävaurioitumisriskin johdosta. Mikäli rakennuksen käyttäjien turvallisuus tai terveys voi olla vaarassa, on tarkastaja velvollinen lausunnossaan asiasta kertomaan.

Lisätietoa HTT-tarkastuksesta ja -tarkastajista Keskuskauppakamarin sivuilta.

HTT-tarkastuksesta, toimitusehdoista ja hinnoittelusta annetaan toimeksiantajalle kirjalliset dokumentit ja hinta-arvio, jonka pohjalta laaditaan toimeksiantosopimus. On tärkeää, että tarkastuksen sisällöstä sovitaan etukäteen riittävän selkeästi yhdessä tarkastajan kanssa. Lähtökohtana sisällölle voi olla esimerkiksi kysymys: Onko tarkastettavassa kohdassa virhe tai vaurio ja jos on, mistä se johtuu? HTT- tarkastuksen toimeksiantajana voivat olla joko kiistan molemmat tai vain toinen osapuolista.

Ennen tarkastustilaisuutta HTT-tarkastaja tutustuu toimeksiantoon ja sen dokumentteihin. Tavarantarkastustilaisuuteen kutsutaan koolle asian osapuolet, jossa heillä on mahdollisuus tuoda esiin oma näkemyksensä asiasta. Tarkastustilaisuuden jälkeen HTT-tarkastaja laatii tavarantarkastuskertomuksen.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close